Side 1 av 1

Vanskelig å få hjelp i sommerferien

Lagt inn: 20 jul 2008, 16:42
av Stian
Hei
Som de fleste har fått med seg, skal Brannvesenet Sør-Rogaland arrangere Veteranbrannbiltreff i sammen med Nordsteam (veteranbåt og samferdselsfestival). Det er Nordsteam som er hoved arrangør, og det er de som har bestemt hvilken dato Nordsteam skal være.

Det er mange i Brannvesenet som har ferie i denne perioden. (Vi har 2 delt ferie i skoleferien.) Slik at det er mange som "ville" vært med for å hjelpe, men de er på ferie.

Det er vanskeligt å få fatt i hjelpere som er villig til å stille opp, noen har sagt at de vil hjelpe oss som er i komiteen med selve gjennomføringen av treffet.
Treffet skal vi klare å gjennomføre selv om vi kanskje har litt lite medhjelpere pr dags dato, og det blir sikkert mer som vil hjelpe til når det nærmer seg.

Anbefaler andre som skal arrangere treff, samling, utstilling, billøp osv, om å tilpasse aktiviteten/arrangementet til et tidsrom som det er mulig å få hjelp i.
Dvs. hvis mange hos dere er på ferie, og dere ikke har mange som er engasjert, kan det lønne seg å legge arrangementet til etter at skolene har startet opp. Eller før sommerferien starter.
Vær ute i god tid for å "reklamere" for arrangementet i egen bedrift, slik at dere får mest mulig hjelpere med der.